پلیکا PVC
پلی اتیلن PE80

پلی اتیلن PE80

مشاهده جزئیات